Video: Bike ride with Yoshi :) #bikerboy #basket #Yoshi #adorbs