Video: Flirtin' Francene picks up boys!!! Shot by Obi Nwosu